Duurzaamnieuws.nl | Nieuws met duurzame waarde

Door: Peter van Vliet, hoofdredacteur Duurzaamnieuws.nl

Duurzaamheid wordt vaak een containerbegrip genoemd, omdat je er zo veel in kan stoppen. Iedereen kan er een eigen invulling aan geven. Voor heel veel mensen gaat duurzaamheid vooral over milieu, klimaat en energie. En te vaak wordt duurzaamheid zelfs versmald tot alleen maar CO2 uitstoot, zo lijkt het.

Wij kijken naar duurzaamheid als een optelsom van veilig en eerlijk. Eerlijk gaat over de verdeling tussen mensen onderling en tussen mensen en de wereld. Veiligheid ontstaat als gevolg van een eerlijke verdeling.
Een groot verschil in welzijn tussen mensen leidt vaak tot agressieve reacties naar elkaar of tussen groepen en landen. Daardoor neemt de onveiligheid toe door diefstal, rellen en oorlog. Lijfelijk, maar ook op het internet. Het kan daarbij gaan om de verdeling van geld of ruimte, maar ook om toegang tot informatie, zorg of onderwijs. Of om voedsel, grondstoffen, water, schone lucht of energie.

Oneerlijk is ook wanneer mensen te veel van de wereld, van de natuur nemen. Onveiligheid treedt dan op in de vorm van klimaatverandering, extreem weer, ziekten en / of schaarste. Duurzaamheid is het gevolg van evenwicht in nemen en geven, het is geen doel op zichzelf.

De definitie die Gro Harlem Brundtland in 1984 gaf aan duurzaamheid kun je ook vertalen als: doe alles op een manier, die volgende generaties de zelfde vrije keuze laat om hun leven in te richten zoals wij die hebben (of misschien zelfs, zoals haar generatie die had op het moment dat ze dit schreef). Met andere woorden, beperk hun levensruimte niet door een verpest milieu, schaars gemaakte grondstoffen en een onleefbaar klimaat. Maar ook niet door aantasting van mensenrechten en oneerlijke beperking van inkomen en welzijn. Ook hier zie je een eerlijke verdeling als basis van duurzaamheid terug.

Ons bestaan hangt af van het verdienen van een inkomen om in onze levensbehoeften te voorzien. Van werk, geld verdienen en besteden, van economie dus. Economie en werkgelegenheid staan ook voortdurend bovenaan als aan mensen gevraagd wordt wat ze belangrijk vinden in het leven. En de manier waarop we de economie inrichten is bepalend voor de verdeling van welvaart, welzijn en geluk.

Daarom neemt Duurzaamnieuws.nl de economie als een belangrijk uitgangspunt voor de berichtgeving over de transitie naar een duurzame samenleving. Wanneer de economie duurzaam wordt ingericht en wanneer het resultaat van onze inspanningen eerlijk wordt verdeeld en gemeten gaat worden in andere termen dan alleen geld en groei, dan wordt de samenleving onvermijdelijk duurzamer.

Duurzaamnieuws.nl wil mensen daarvan overtuigen en tegelijk helpen om blijvende waarde toe te voegen met de dingen die ze doen. Voor zichzelf, voor hun omgeving en voor de samenleving. Dat creëert wederkerigheid: als je waarde bijdraagt, krijg je waardering terug. Zo leg je een sterke basis voor geluk, welzijn en stabiliteit en help je om de wereld eerlijker, veiliger en dus duurzamer te maken.
Om dat goed te kunnen doen hebben mensen betrouwbare informatie nodig over wat duurzaamheid helpt en wat haar tegenhoudt. Die informatie bieden we aan op Duurzaamnieuws.nl, waarbij we duidelijk zijn in wat we wel en niet duurzaam vinden, en waarom.

Logo duurzaamnieuws

Tags

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *